Inner rules
 
 

Atsisiųsti PDF brošiūrą

SMĖLIO ARENOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Visi Smėlio arenos žaidėjai / lankytojai laikosi taisyklių ir, susidarius tam tikroms situacijoms, skatina kitus laikytis šių taisyklių.Šios taisyklės ir jų pakeitimai / papildymai bei aktualios redakcijos skelbiami Smėlio arenos internetinėje svetainėje www.smelioarena.lt
bei skelbimų lentoje. Kiekvienas žaidėjas / lankytojas, patekęs į Smėlio areną, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su arenos
vidaus tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
Laikoma, kad žaidėjai / lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, pakeitimais / papildymais yra susipažinęir atskirai nesupažindinami.

SMĖLIO ARENOJE DRAUDŽIAMA:

 • Eiti ant smėlio su batais ir / ar šlepetėmis
 • Barstyti smėlį į akis / ant veido / ant galvos
 • Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius ir kitus gėrimus (neskaitant vandenį plastikinėje taroje) Smėlio arenoje ir / ar ant smėlio
 • Tampyti ar kitaip savo veiksmais draskyti / plėšyti tinklus
 • Naudoti inventorių ne pagal jo paskirtį
 • Išsinešti iš Smėlio arenos išsinuomotą aprangą ir / ar inventorių
 • Spjaudyti / šnypštis į smėlį ar ant grindų
 • Kramtyti, spjaudyti / išmesti kramtomąją gumą ant smėlio
 • Rūkyti (įskaitant elektronines cigaretes) Smėlio arenos patalpose ir jos teritorijoje
 • Šiukšlinti ar palikti tarą nuo vandens ant smėlio
 • Atsivesti (atsinešti) į Smėlio areną gyvūnus
 • Fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Smėlio arenos administracijos leidimas
 • Atlikti gamtinius reikalus ne tualete ar ant smėlio
 • Kasti duobes smėlyje

DRAUDŽIAMA NAUDOTIS IR EITI SPORTUOTI Į SMĖLIO ARENĄ ŽMONĖMS, SERGANTIEMS:

 • Epilepsija
 • Užkrečiamomis odos grybelinėmis ligomis
 • Aktyvia plaučių tuberkuliozės forma
 • Ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu
 • Psichikos ligomis
 • Orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais

1. Smėlio arena dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.00 iki 24.00 val, savaitgaliais (švenčių dienomis) nuo 9.00 iki 23.00 val.
2. S mėlio arena gali būti uždaryta dėl varžybų, renginių ir treniruočių nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis žaidėjams / lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama (arenos skelbimų lentoje, internetiniame puslapyje ir / ar kaip numatyta sutartyse su nuomininkais).
3. Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimui Smėlio arenos lauko teritorija (stovėjimo aikštelė) ir vidaus patalposyra
stebimos vaizdo kameromis.
4. Smėlio arenos automobilių stovėjimo aikštele arenos žaidėjai / lankytojai gali nemokamai naudotis / laikyti automobilį iki 2 val. Už papildomą stovėjimo laiką arenos žaidėjai / lankytojai / svečiai privalo sumokėti į Smėlio arenos kasą po 2 Eur už kiekvieną papildomą stovėjimo valandą.
5. Smėlio arenos administracija neatsako už žaidėjo / lankytojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų saugumą. Apie bet kokį incidentą, prieštaraujantį LR įstatymams ir / arba nelaimingą atsitikimą, kuomet nukenčia žmogus arba materialus jo ir / arba Smėlio arenos turtas, arenos administracija praneša teisėsaugos institucijoms.
6. Smėlio arenos aikštelėse laikas rezervuojamas iš anksto. Laiką galima rezervuoti suderinus su Smėlio arenos administracija.Žaidėjai gali naudotis tik jiems skirta aikštele ir tik jiems rezervuotu laiku, kitu atveju privalo derinti žaidimo laiką su administracija. Žaidėjai į areną sportuoti įleidžiami tik pagal sutartis nurodytomis dienomis ir valandomis arba sumokėję į kasą / internetu vienkartinį / daugkartinį arenos aikštelės naudojimosi mokestį.
7. Tinkamas elgesys ir pagarba kitiems lankytojams bei personalui turi būti rodoma visada. Nepriimtinas elgesys nebus toleruojamas ir lankytojas bus neįleistas ar pašalintas iš Smėlio arenos. Tokiu atveju pinigai už apmokėtas paslaugas nebus grąžinami, personalo sprendimas yra neginčijamas.
8. Žaidėjai / lankytojai privalo vykdyti visus arenos personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą Smėlio arenos aikštelėse ir kitose arenos patalpose.
9. Arenos personalas turi teisę pašalinti žaidėjus / lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų, nesilaiko arenos vidaus tvarkos taisyklių.
10. Smėlio arenos personalui pareikalavus žaidėjas / lankytojas privalo pateikti asmens duomenis patvirtinantį dokumentą, kurio pagrindu žaidėjas / lankytojas įleidžiamas į Smėlio arenos aikšteles ir suteikiamas raktas naudotis persirengimo kambariuose esančioms rūbų spintoms.
11. Atsisakiusiems mokėti arba nesumokėjusiems žaidėjams / lankytojams gali būti nutrauktos sutartys ir jie gali būti perduoti policijai ar saugos tarnybai.
12. Visiems arenos žaidėjams / lankytojams, kurie planuoja sportuoti arenoje, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ir turėti pažymą, kad gali sportuoti atitinkamą paplūdimio sporto šaką.
13. Už savo sveikatos būklės tinkamumą sportuoti ir naudotis arenos teikiamomis paslaugomis atsako pats arenos žaidėjas bei / ar lankytojas, taip pat žaidėjas / lankytojas reguliuoja treniruočių bei žaidimo krūvį ir prisiima visų traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų ar mirties riziką. Smėlio arenos administracija ir darbuotojai neatsako dėl žaidėjo / lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis arenoje.
14. Vaikai iki 14 metų į areną įleidžiami tik su suaugusiaisiais ar treneriais.
15. Suaugusieji ir treneriai, atėję su vaikais, atsako už jų saugumą.
16. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes į areną tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš arenos bei už arenos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.
17. Visi Smėlio arenos lankytojai turi deramai elgtis arenos aikštelėse bei bendrojo naudojimo patalpose / zonose. Draudžiama keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti inventorių ar kitus kietus daiktus į grindis, sienas, atitvarus, smėlį bei kitais būdais gadinti arenos inventorių, įrangą, smėlį ar trukdyti kitiems žaidėjams / lankytojams.
18. Smėlio arenos žaidėjai / lankytojai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo kviestinių svečių padarytus paslaugų teikėjui ir / ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.
19. Nesilaikantiesiems nustatytos Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklių įteikiami baudos kvitai. Jie turi būti nedelsiant apmokėti. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama administracijai, o ji savo nuožiūra gali apriboti teisę naudotis paslaugomis. Bauda už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus – nuo 50 Eur iki 200 Eur.
20. Valgyti, gerti Smėlio arenos žaidėjai / lankytojai ir jų svečiai gali tik tam skirtose arenos vietose.
21. Draudžiama įsinešti į Smėlio areną maisto produktus ir alkoholinius gėrimus, juos vartoti.
22. Griežtai draudžiama į areną ateiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių gėrimų.
23. Už smėlio gadinimą (šiukšlinimą maisto produktais ar užpylimą bet kokiu gėrimu, išskyrus vandenį) skiriama iki 200 Eur bauda.
24. Žaidėjas visada privalo elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus ar nepakenktų kitiems. Draudžiama vaikščioti / bėgioti po kitų žaidėjų smėlio aikštelę, kai vyksta žaidimas.
25. Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai / lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko / kamuolio ar su rakete.
26. Smėlio aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.
27. Po žaidimo smėlio aikštelėse žaidėjai ir / ar jų treneriai turi tvarkingai išlyginti smėlį.
28. Visi žaidėjai Smėlio arenos aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą (marškinėlius ir šortus) ir būti basomis kojomis. Lipantiems ant smėlio su avalyne ar nedėvintiems marškinėlių ir / ar šortų aikštelėse ar juos nusivilkus trumpam laikui yra skiriama 50 Eur bauda. Arenos žaidėjams / lankytojams rekomenduojama turėti gumines šlepetes.
29. Arenos žaidėjai / lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarius, privalo nusiauti batus koridoriuje, įsidėti į maišelį ir pasidėti į savo rūbų spintą. Persirengimo kambariuose ir arenos teritorijoje su lauko avalyne vaikščioti griežtai draudžiama.
30. Prieš įžengiant į Smėlio arenos aikšteles, žaidėjai / lankytojai privalo nusiauti gumines šlepetes, o ant smėlio galima lipti tik basomis kojomis.
31. Į Smėlio areną vandenį galima įsinešti tik nedūžtančioje taroje.
32. Žaidėjai / lankytojai, turintys odos grybelinius susirgimus į Smėlio areną sportuoti neįleidžiami.
33. Žaidėjas / lankytojas privalo saugoti raktą nuo rūbų spintos, tačiau negali neštis jo į smėlio aikštelę. Prieš išeinant iš Smėlio arenos žaidėjas / lankytojas privalo grąžinti rūbų spintos raktą. Jo negrąžinus, laikoma, kad jis yra pamestas. Už pamestą ar sugadintą raktą žaidėjas / lankytojas į kasą privalo sumokėti vienkartinį mokestį – 11 Eur.
34. Smėlio arena neatsako už žaidėjų / lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių Smėlio arenoje, asmeninius daiktus (pinigai, banko kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė, inventorius ir kt.), paliktus rūbus spintose, persirengimo ar kitose arenos patalpose ir bet kokiems daiktams dingus patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus Smėlio arena prižiūri 7 dienas. Jei palikti daiktai neatsiimami, jie perkeliami iš saugomos į bendrą radinių vietą.
35. Arenoje neleidžiama trukdyti kitiems žaidėjams / lankytojams naudotis Smėlio arenos paslaugomis.
36. Į Smėlio areną žaidėjai / lankytojai su gyvūnais neįleidžiami.
37. Smėlio arenos tinklinio / teniso aikštelėje gali būti ne daugiau nei 10 žmonių.
38. Papildomos taisyklės paplūdimio sporto šakų treneriams:

38.1 Treneris, dirbantis su grupėmis, pateikia mokinių sąrašą, patvirtintą parašu.
38.2 Treneris į Smėlio areną gali atsivesti ne daugiau kaip 15 sportininkų.
38.3 Užsiėmimus Smėlio arenoje turi vesti Smėlio arenos sportininkų treniruočių tvarkaraštyje nurodytas treneris. Užsiėmimo metu jis atsako už sportininkų saugumą.
38.4 Sportininką, nesilaikantį vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantį nurodymų, treneris ar arenos personalas pašalina iš užsiėmimo. Pašalintas iš užsiėmimų sportininkas praranda teisę lankytis Smėlio arenoje. Treneris apie tai informuoja Smėlio arenos administraciją.
38.5 Pasibaigus užsiėmimui treneris suskaičiuoja sportininkus, palydi juos iki persirengimo kambarių, surenka ir atiduoda arenos personalui rūbų spintos raktus.
38.6 Treneris, nesilaikantis Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklių ir nepaklusęs darbuotojų reikalavimams, nebus įleidžiamas į Smėlio areną.
38.7 Treneriai, nesusipažinę su Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklėmis, į areną nebus įleidžiami.

 

Administracija Jums linki daug gerų emocijų Smėlio arenoje!