Vidaus taisyklės
 
 

Atsisiųsti PDF brošiūrą

2023 m. rugpjūčio 15 d.

 

SMĖLIO ARENOS VIDAUS TAISYKLĖS LAIKINAI PAPILDOMOS TAM TIKRAIS APRIBOJIMAIS:

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad savo prioritetu laikome ne tik galimybę sportuoti, bet ir lankytojų saugumą, todėl prašome susipažinti su saugaus elgesio atmintine:

Kontaktas. Kiek tik įmanoma, prašome laikytis atstumo nuo Smėlio Arenos darbuotojų, lankytojų ar kitų treniruočių dalyvių, venkite artimo kontakto ar susibūrimų treniruočių metu, persirengimo kambariuose, bendrose Smėlio Arenos patalpose. 

Persirengimo kambariai. Savo pačių saugumui persirengimo kambariuose prašome būti kaip galima trumpiau. 

Higiena. Lankytojų prašome laikytis asmens higienos reikalavimų (dažnai plauti rankas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo).

Sveikata. Smėlio Arenoje saugant save ir kitus prašome nesilankyti, jei prastai jaučiatės, sergate, sloguojate, kosėjate, turite temperatūros ar kitų kvėpavimo takų ligoms būdingų simptomų. 

 

TVARKA: 

 
Atvykimas. Atvykus į Smėlio Areną, rekomenduojame nusiplauti rankas. Labai prašome atvykti ne anksčiau nei 20 minučių iki užsiėmimo pradžios.

Avalynė. Lauko avalynė paliekama lentynose prieš registratūrą.

Persirengimo spintelių rakteliai. Spintelių rakteliai išduodami pateikus užstatą. Lieka galioti mokestis už pamestą ar negrąžintą raktelį – 10 eur.

Sporto užsiėmimai. Venkite fizinio kontakto, kai tai nėra būtina. Nesibūriuokite.

Gertuvės. Gertuves ir spintelių rakteliai treniruotės dalyvis nešasi su savimi, prie aikštelės pasideda atskirai nuo kitų treniruočių dalyvių gertuvių ir raktelių, nesidalina su kitais treniruotės dalyviais savo gertuve.

Išvykimas. Nepamirštame grąžinti spintelės raktelio registratūros darbuotojui. 

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti, koreguoti, papildyti taisykles remiantis tiek mūsų pačių, tiek atsakingų LR institucijų nurodymu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMĖLIO ARENOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

2019 m. rugpjūčio 30 d. redakcija Nr. 2

Visi Smėlio arenos žaidėjai/lankytojai laikosi taisyklių ir, susidarius tam tikroms situacijoms, skatina kitus laikytis šių

taisyklių.

Šios taisyklės ir jų pakeitimai/papildymai bei aktualios redakcijos skelbiami Smėlio arenos internetinėje svetainėje

www.smelioarena.lt bei skelbimų lentoje. Kiekvienas žaidėjas/lankytojas, patekęs į Smėlio areną, automatiškai patvirtina,

kad yra susipažinęs su arenos vidaus tvarkos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Laikoma, kad žaidėjai/lankytojai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, pakeitimais/papildymais yra

susipažinę ir atskirai nesupažindinami.

 

Smėlio arenoje draudžiama:

o Eiti ant smėlio su batais ir/ar šlepetėmis

o Barstyti smėlį į akis/ant veido/ant galvos

o Įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius ir kitus gėrimus (neskaitant vandenį plastikinėje taroje) Smėlio arenoje ir/ar ant smėlio

o Tampyti ar kitaip savo veiksmais draskyti/plėšyti tinklus

o Naudoti inventorių ne pagal jo paskirtį

o Išsinešti iš Smėlio arenos išsinuomotą aprangą ir/ar inventorių 

o Neštis ant smėlio rūbų spintelių raktus

o Spjaudyti/šnypštis į smėlį ar ant grindų

o Kramtyti, spjaudyti/išmesti kramtomąją gumą ant smėlio

o Rūkyti (įskaitant elektronines cigaretes) Smėlio arenos patalpose ir jos teritorijoje

o Atsivesti (atsinešti) į Smėlio areną gyvūnus

o Šiukšlinti ar palikti tarą nuo vandens ant smėlio

o Fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas Smėlio arenos administracijos leidimas.

o Atlikti gamtinius reikalus ne tualete ar ant smėlio

o Kasti duobes smėlyje

o Draudžiama naudotis ir eiti sportuoti į Smėlio areną žmonėms, sergantiems:

o Epilepsija

o Užkrečiamomis odos grybelinėmis ligomis

o Aktyvia plaučių tuberkuliozės forma

o Ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu

o Psichikos ligomis

o Orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais.

 

1. Smėlio arenos darbo laikas priklauso nuo išankstinių rezervacijų, kurios atliekamos internetu, el. paštu arba

telefonu. Administracija dirba pirmadieniais–penktadieniais nuo 14:30 iki 18.00 val, savaitgaliais (švenčių

dienomis) administracija nedirba.

2. Smėlio arena gali būti uždaryta dėl varžybų, renginių ir treniruočių nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis

žaidėjams/lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama (arenos skelbimų

lentoje, internetiniame puslapyje ir/ar kaip numatyta sutartyse su nuomininkais).

3. Viešosios tvarkos ir turto saugumo užtikrinimui Smėlio arenos vidaus ir išorės (prie įėjimo) patalpos yra

stebimos vaizdo kameromis.

4. Smėlio arenos automobilių stovėjimo aikštele arenos žaidėjai/lankytojai gali nemokamai naudotis/laikyti

automobilį iki 2 val.

5. Smėlio arenos administracija neatsako už žaidėjo/lankytojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų

saugumą. Apie bet kokį incidentą, prieštaraujantį LR įstatymams ir/arba nelaimingą atsitikimą, kuomet nukenčia

žmogus arba materialus jo ir/arba Smėlio arenos turtas, arenos administracija praneša teisėsaugos

institucijoms.

6. Smėlio arenos aikštelėse laikas rezervuojamas iš anksto. Laiką galima rezervuoti suderinus su Smėlio arenos

administracija arba internetu. Žaidėjai gali naudotis tik jiems skirta aikštele ir tik jiems rezervuotu laiku, kitu

atveju privalo derinti žaidimo laiką su administracija. Žaidėjai į areną sportuoti įleidžiami tik pagal sutartis

nurodytomis dienomis ir valandomis arba sumokėję į kasą/internetu vienkartinį/daugkartinį arenos aikštelės

naudojimosi mokestį.

7. Visiems žaidėjams/lankytojams pirmą kartą atvykusiems į Smėlio areną, privaloma pasirašytinai susipažinti su

arenos vidaus tvarkos taisyklėmis, privatumo politika, bei vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.

8. Smėlio arenoje yra taikomas sporto įrangos/inventoriaus nuomos mokestis, kurį žaidėjai privalo sumokėti prieš

pradedant sportuoti.

9. Atsisakiusiems mokėti arba nesumokėjusiems žaidėjams/lankytojams gali būti nutrauktos sutartys ir jie gali būti

perduoti policijai ar saugos tarnybai.

10. Tinkamas elgesys ir pagarba kitiems lankytojams bei personalui turi būti rodoma visada. Nepriimtinas elgesys

nebus toleruojamas ir lankytojas bus neįleistas ar pašalintas iš Smėlio arenos. Tokiu atveju pinigai už

apmokėtas paslaugas nebus grąžinami.

11. Žaidėjai/lankytojai privalo vykdyti visus arenos personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą Smėlio

arenos aikštelėse ir kitose arenos patalpose.

12. Arenos personalas turi teisę pašalinti žaidėjus/lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų, nesilaiko arenos vidaus

tvarkos taisyklių. Smėlio arenos personalo sprendimas yra neginčijamas. 

13. Žaidėjas/lankytojas privalo saugoti raktą nuo daiktų spintelės, tačiau negali neštis jo į smėlio aikštelę. Prieš

išeinant iš Smėlio arenos žaidėjas/lankytojas privalo grąžinti daiktų spintelės raktą. Jo negrąžinus, laikoma, kad

jis yra pamestas. Nepalikus piniginio užstato už pamestą ar sugadintą raktą žaidėjas/lankytojas į kasą privalo

sumokėti vienkartinį mokestį – 10 Eur.

14. Visiems arenos žaidėjams/lankytojams, kurie planuoja sportuoti arenoje, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ir

turėti pažymą, kad gali sportuoti atitinkamą paplūdimio sporto šaką.

15. Už savo sveikatos būklės tinkamumą sportuoti ir naudotis arenos teikiamomis paslaugomis atsako pats arenos

žaidėjas bei/ar lankytojas, taip pat žaidėjas/lankytojas reguliuoja treniruočių bei žaidimo krūvį ir prisiima visų

traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų ar mirties riziką. Smėlio arenos administracija ir darbuotojai neatsako dėl

žaidėjo/lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis arenoje.  

16. Visiems arenos žaidėjams/lankytojams rekomenduojame prieš einant sportuoti į smėlio aikštelę, nusiimti visą

vertingą bižuteriją/juvelyriką.: žiedai, auskarai, apyrankės, laikrodžiai, grandinėlės.

17. Vaikai iki 14 metų į areną įleidžiami tik su suaugusiaisiais ar treneriais.

18. Suaugusieji ir treneriai, atėję su vaikais, atsako už jų saugumą.

19. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes į areną tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po

treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš arenos bei už arenos vidaus tvarkos taisyklių

laikymąsi.

20. Visi Smėlio arenos lankytojai turi deramai elgtis arenos aikštelėse bei bendrojo naudojimo patalpose/zonose.

Draudžiama mėtytis smėliu, keiktis, rūkyti, šiukšlinti, daužyti inventorių ar kitus kietus daiktus į grindis, sienas,

langus, atitvarus, smėlį bei kitais būdais gadinti arenos inventorių, įrangą, smėlį ar trukdyti kitiems

žaidėjams/lankytojams.

21. Smėlio arenos žaidėjai/lankytojai atsako už bet kokius savo, savo šeimos narių, savo kviestinių svečių

padarytus paslaugų teikėjui ir/ar tretiesiems asmenims nuostolius bei šių taisyklių pažeidimus.

22. Nesilaikantiesiems nustatytos Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklių skiriamosi baudos . Jos turi būti nedelsiant

apmokėtos. Apie bet kokius šių taisyklių pažeidimus pranešama administracijai, o ji savo nuožiūra gali apriboti

teisę naudotis paslaugomis. Bauda už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus – nuo 50 Eur iki 200 Eur.

23. Valgyti, gerti Smėlio arenos žaidėjai/lankytojai ir jų svečiai gali tik tam skirtose arenos vietose. Valgyti, gerti ant

smėlio yra griežtai draudžiama.

24. Draudžiama įsinešti į Smėlio areną maisto produktus ir alkoholinius gėrimus, juos vartoti.

25. Griežtai draudžiama į areną ateiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų asmenims, taip

pat įsinešti alkoholinių gėrimų.

26. Už smėlio gadinimą (šiukšlinimą maisto produktais ar užpylimą bet kokiu gėrimu, išskyrus vandenį) skiriama iki

200 Eur bauda. 

27. Žaidėjas visada privalo elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ar nepakenktų kitiems. Draudžiama

vaikščioti/bėgioti po kitų žaidėjų smėlio aikštelę, kai vyksta žaidimas. 

28. Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai/lankytojai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus

užgauti žaidimo metu naudojamu invetoriumi.

29. Smėlio aikštelėse mobiliųjų telefonų garsas turi būti išjungtas.

30. Po žaidimo smėlio aikštelėse žaidėjai ir/ar jų treneriai turi tvarkingai palikti aikštelę – surinkti kamuolius ar

kamuoliukus, surinkti naudotą invetorių bei grąžinti įrangą Smėlio arenos personalui.

31. Visi žaidėjai Smėlio arenos aikštelėse privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą (marškinėlius ir šortus) ir būti

basomis kojomis. Lipantiems ant smėlio su avalyne ar nedėvintiems marškinėlių ir/ar šortų aikštelėse ar juos

nusivilkus trumpam laikui yra skiriama 50 Eur bauda. Arenos žaidėjams/lankytojams rekomenduojama turėti

gumines šlepetes.

32. Arenos žaidėjai/lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarius, privalo nusiauti batus koridoriuje prieš

registratūrą ir pasidėti į batų lentynėlę. Sausomis oro sąlygomis galima mūvėti antbačius. Persirengimo

kambariuose ir arenos vidaus poilsio zonos patalpose su lauko avalyne vaikščioti griežtai draudžiama.

33. Prieš įžengiant į Smėlio arenos aikšteles, žaidėjai/lankytojai privalo nusiauti gumines šlepetes, o ant smėlio

galima lipti tik basomis kojomis arba su specialiomis sportinėmis kojinėmis.

34. Į Smėlio areną vandenį galima įsinešti tik nedūžtančioje taroje.

35. Žaidėjai/lankytojai, turintys odos grybelinius susirgimus į Smėlio areną sportuoti neįleidžiami.

36. Smėlio arena neatsako už žaidėjų/lankytojų, svečių ar kitų asmenų, esančių Smėlio arenoje, asmeninius daiktus

(pinigai, banko kortelės, juvelyriniai dirbiniai, mobilieji telefonai, kompiuteriai, raktai, drabužiai, avalynė,

inventorius ir kt.), paliktus rūbus spintelėse, persirengimo ar kitose arenos patalpose ir bet kokiems daiktams

dingus patirtos žalos neatlygina. Rastus paliktus daiktus Smėlio arena prižiūri 14 dienų. Jei palikti daiktai

neatsiimami per nurodytą laikotarpį, jie utilizuojami.

37. Arenoje neleidžiama trukdyti kitiems žaidėjams/lankytojams naudotis Smėlio arenos paslaugomis.

38. Į Smėlio areną žaidėjai/lankytojai su gyvūnais neįleidžiami.

39. Smėlio arenos tinklinio/teniso aikštelėje gali būti ne daugiau nei 8 žmonės, o teniso aikštelėje ne daugiau 6

žmonių. Už kiekvieną papildomą žaidėją privaloma sumokėti 5 Eur mokestį.

40. Papildomos taisyklės paplūdimio sporto šakų treneriams:

40.1 Treneris, dirbantis su grupėmis, pateikia mokinių sąrašą, patvirtintą parašu.

40.2 Treneris į Smėlio areną gali atsivesti ne daugiau kaip 10 sportininkų. Papildomas kiekis turi būti

suderintas su administracija.

40.3 Užsiėmimus Smėlio arenoje turi vesti Smėlio arenos sportininkų treniruočių tvarkaraštyje nurodytas

treneris. Užsiėmimo metu jis atsako už sportininkų saugumą.

40.4 Sportininką, nesilaikantį vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantį nurodymų, treneris ar arenos personalas

pašalina iš užsiėmimo. Pašalintas iš užsiėmimų sportininkas praranda teisę lankytis Smėlio arenoje.

Treneris apie tai informuoja Smėlio arenos administraciją.

40.5 Pasibaigus užsiėmimui treneris suskaičiuoja sportininkus, palydi juos iki persirengimo kambarių.

40.6 Treneris, nesilaikantis Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklių ir nepaklusęs darbuotojų reikalavimams,

nebus įleidžiamas į Smėlio areną.

40.7 Treneriai, nesusipažinę su Smėlio arenos vidaus tvarkos taisyklėmis, į areną nebus įleidžiami.

 

Administracija Jums linki daug gerų emocijų Smėlio arenoje!